safe mode

Bật phím F8 để kích hoạt chế độ Safe Mode dành cho Windows 10/8
Windows 8/10 có tốc độ khởi động thực sự nhanh, nhiều khi muốn vào Safe Mode bằng phím F8 cũng không được. Microsoft đã giảm khoảng thời gian đáp ứng cho các phím F2 và F8 xuống 200 phần nghìn giây, do đó bạn gần như không thể khởi động chế độ Safe Mode trong Windows. Tuy nhiên, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách điều chỉnh để vào Safe Mode dễ hơn trong Windows 10/8.
Ngô Viết Hùng - 12/8/17 lúc 15:35 1641