thẻ sd điện thoại

Lexar ra mắt thẻ SD thương mại dung lượng 1TB đầu tiên trên thế giới, giá hơn 11 triệu
Đây chính là sản phẩm lưu trữ đầu tiên sau khi Lexar được mua lại và có vẻ cách để khởi động lại mọi thứ là sản xuất một chiếc thẻ SD thương mại với dung lượng 1TB đầu tiên trên thế giới.
— by hieucocc 697