Cần bán: Ship BB Passport/Q5/Q10/Z10/Z30 (US-UK-CA) AT&T-Rogers/99/98/97/93-Unlock Z10-Q10-Q5

 1. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  14/01/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 2. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 3. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 4. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 5. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 6. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 7. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  15/12/2018
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 8. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  12/01/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 9. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  12/01/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 10. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  12/01/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 11. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  12/01/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.
   
 12. GSM LAP

  GSM LAP "Học sinh giỏi"

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  1,269
  Đã được thích:
  9
  Cập nhật: cài Blackberry hub cho các bạn dùng Android 5.0, 5.1.1, 6.0; 7.0
  18/02/2019
  11h đã cài cho Xaomi ,Samsung note 7, Sony, chạy ok
  18h đã cài cho Samsung note 7, Sony chạy ok.