Corsair ra mắt Vengeance LED RGB Pro Light: RAM "fake" chính hãng, cắm vào làm màu cho đẹp