Đánh giá Joy 1 cạnh tranh trong phân khúc: Chip Snap 435, cổng USB-C, Ram 3GB với mức giá 2.5 triệu