Google Chrome trên các thiết bị Android sẽ sớm có thêm nút đóng tất cả tab cùng lúc