Samsung có thể sẽ khai tử cổng tai nghe 3.5mm trên chiếc Galaxy Note 10