Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

tuyển tập tài liệu ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Tham gia
1/3/19
Bài viết
6
Được thích
1
33 #1
*MÔN TOÁN:
- http://bit.ly/2HxOs4F CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
- http://bit.ly/2HlaDvg TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN ĐẠI SỐ SƠ CẤP
- http://bit.ly/2HvL6Pr SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
*MÔN LÝ:
- http://bit.ly/2HuZrM4 HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY
- http://bit.ly/2Hj1OT4 Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm vật lý:
- http://bit.ly/2HrWMma TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
- http://bit.ly/2Hd8m5D tuyển tập lý thuyết trắc nghiệm vật lý, pass giải nén ket-noi. Com (nếu có)
* MÔN HÓA:
- ÔN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 HỌC KÌ II - BAN CƠ BẢNhttp://bit.ly/2HaPK6h
- 40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TẬP 2
http://bit.ly/2Hh08JA
- CÔNG PHÁ LÝ THUYẾT HÓA HỌC THPT QUỐC GIAPDF
http://bit.ly/2Hh08JA
- ÔN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 HỌC KÌ II - BAN CƠ BẢNhttp://bit.ly/2HaPK6h
- 40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC TẬP 2
http://bit.ly/2Hh08JA
- CÔNG PHÁ LÝ THUYẾT HÓA HỌC THPT QUỐC GIA 2015 PDF
http://bit.ly/2HcqvQP
- LÝ THUYẾT VÀ BỘ ĐỀ TRỌNG TÂM HÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
http://bit.ly/2HxcTyP
- TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT môn hóa học- TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
http://bit.ly/2HwsWwU
- TUYỂN TẬP LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
http://bit.ly/2HrWMma
-
*MÔN SINH:
- http://bit.ly/2Hugyxz Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn sinh học
- 40 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC (CÓ ĐÁP ÁN KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT) http://bit.ly/2HrV5Fx
- 40 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN SINH HỌC (CÓ ĐÁP ÁN KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT) http://bit.ly/2HwGLf2
- http://bit.ly/2HwoCxC 50 đề trắc nghiệm sinh học quy luật phân ly Menđen-
- http://bit.ly/2HlzGyk Tổng hợp toàn bộ kiến thức sinh 12:
- http://bit.ly/2HE3pCj ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC
- Tổng hợp bài tập di truyền hay và khó http://bit.ly/2HnJqs2
- http://bit.ly/2HyEWxW 250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG
- http://bit.ly/2HyS06K 1001 câu hỏi trắc nghiệm sinh học
- 648 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH 12 THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN http://bit.ly/2Huampk
- 273 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 http://bit.ly/2HlF6cD
- TỔNG HỢP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC - BAN KHOA HỌC XÃ HỘI http://bit.ly/2Hxn7j0
*MÔN NGỮ VĂN:
- CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN. - TẬP 2 NGHỊ LUẬN XÃ HỘI http://bit.ly/2HwFHI4
- CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN. - TẬP 1 NGHỊ LUẬN VĂN HỌC http://bit.ly/2Hig5PJ
- 100 BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CÁC TỈNH CÓ ĐÁP ÁN
http://bit.ly/2Hw0hYW
- http://bit.ly/2HgZzQ3 dàn ý chi tiết các bài văn 12
-
* MÔN ANH:
- EBOOK LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH, TẬP HỢP 200 ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI, GIẢI THÍCH
http://bit.ly/2HelCqG
- EBOOK LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH, TẬP HỢP 200 ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI, GIẢI THÍCH
http://bit.ly/2HelCqG
- TUYỂN TẬP 90 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH (KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT)
http://bit.ly/2HekyD4
- ebook hack não 1500 TỪ TIẾNG ANH
http://bit.ly/2HglXsJ
- http://bit.ly/2HiiOJ6 3000 TỪ THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH
*MÔN SỬ:
* MÔN GDCD:
- http://bit.ly/2Hg529y BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12
*MÔN ĐỊA LÝ:
- http://bit.ly/2HeYfgi TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO bài