Xuất hiện bằng sáng chế thiết kế smartphone có "tai thỏ" của Samsung