YouTube Rewind 2018 chỉ mất 8 ngày đã vượt qua lượng Dislike MV Baby thu về trong 8 năm

  1. Ryankog