Recent content by Đức Trung

  1. Microsoft sẽ có biện pháp hạn chế ‘App gap’; Vẫn có khả năng cho Windows 10 chạy Android

    Rất tốt thế thì càng thu hút người dùng. Không nên bảo thủ. Vì thực sự app wp k ra gì cả. Cập nhật chậm ít tính năng. Ít ứng dụng cần thiết
  2. Video: Nokia đã tạo ra bản đồ cho HERE như thế nào?

    Here map tốt mổi offline và dẫn đường thôi. Google tìm địa chỉ. Địa điểm. Số nhà là ok nhất và dẫn đường nữa
Top Bottom