Recent content by alala1234121

  1. alala1234121

    Học dev app mobile nên chọn VTC Academy hay FPT ?

    Bây giờ bạn đang làm gì vậy ạ? Công việc ổn định ok chứ? Lương bổng hiện tại của bạn như thế nào ?
Top Bottom