Recent content by An Ninh

 1. An Ninh

  Blackberry, Blackberry 10-Dâu Đen, Dâu Đen "Then" :D

  Chết rồi. Hình như mỗi người chỉ được viết 1 bài :oh:
 2. An Ninh

  Blackberry, Blackberry 10-Dâu Đen, Dâu Đen "Then" :D

  Cọp bài mai viết để nộp :big_smile:
 3. An Ninh

  Kẻ khủng bố Techrum

  Đã 5 ngày rồi văn ngắn chưa viết được gì :hell_boy: Đúng 12h đêm ngày 15/04/2014 mà vẫn chưa có bài nộp ta sẽ hack Techrum :ah: :choler:
Top Bottom