Recent content by anphongland

  1. Pangu team đã jailbreak thành công iOS 8.4.1

    coi chừng bị theo dõi đấy, sợ tàu khựa lắm òi
  2. Pangu phát hành công cụ Jailbreak iOS 9

    Không biết iphone 4s jai rồi chạy mượt không nữa
Top Bottom