Recent content by azskinvn

  1. azskinvn

    Dán PPF iPhone 14/ 14 Max/ 14 Pro/ 14 Pro Max - Bảo vệ toàn diện nhưng vẫn giữ trọn thiết kế...

    Dán PPF iPhone 14/ 14 Max/ 14 Pro/ 14 Pro Max - Bảo vệ toàn diện nhưng vẫn giữ trọn thiết kế nguyên bản của thiết bị: https://azskin.vn/mieng-dan-film-ppf-iphone-14-series • Miếng dán PPF là lớp film trong suốt dán kín toàn bộ phần lưng và viền máy • Film PPF có độ đàn hồi cao giúp chống sốc...
Top Bottom