Recent content by Bạn Khánh Giấu Tên

  1. Bạn Khánh Giấu Tên

    [Chính thức] Cục Viễn thông vào cuộc: Yêu cầu dừng triển khai "Thánh SIM" của Vietnamobile

    Việc gì "làm trái với quy luật tự nhiên" làm "ảnh hưởng lớn đến lợi ích của một tập thể" và có lợi ích lớn cho người dân là sẽ bị cấm. Vâng. Cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước.
  2. Bạn Khánh Giấu Tên

    [Chính thức] Cục Viễn thông vào cuộc: Yêu cầu dừng triển khai "Thánh SIM" của Vietnamobile

    tôi đang ở quê, nhà thì có wifi nhưng tôi cũng khá hài lòng với tốc độ 3G của nhà mạng. Đi vườn vẫn xem youtube, nghe nhạc tốt. Chổ bạn sóng yếu thì phải chịu thôi.
Top Bottom