Recent content by banghasan

  1. Dragon Ball Super 2015, sự tiếp nối hoàn hảo

    Dragon Ball Super - The Gods Mistake - YouTube
  2. [Windows] Hướng dẫn chi tiết sử dụng TaiG để jailbreak iOS 8.3 và cách khắc phục một số lỗi

    sẽ jailbreak ảnh hưởng đến hiệu suất iphone của tôi?
Top Bottom