Recent content by bivebaymau

  1. CEO Asanzo phản hồi về việc bị nói xé tem Trung Quốc, dán tem Việt Nam: "Có điên mới làm vậy"

    mình hơi băn khoăn vụ này, vì như SamSung thì cũng nhập linh kiện về rồi lắp ráp tại VN đó thôi
Top Bottom