Recent content by blues1704

  1. Samsung ra mắt Exynos 9820: có NPU xử lý AI, hỗ trợ nhiều camra, quay phim 8K, 8nm LPP FinFET

    người ta toàn kỹ sư hàng đầu thế giới :v chắc bạn hơn dc =))))
  2. Samsung cuối cùng cũng đã cho phép người dùng có thể vô hiệu hóa nút kích hoạt nhanh Bixby

    Nên cho thêm cài đặt là đặt button cho ứng dụng bất kỳ thì hay hơn nhỉ :D
Top Bottom