Recent content by bogiaxahoiden

  1. bogiaxahoiden

    TR PowerTools 0.3: Công cụ Sideload ứng dụng cho Windows Phone

    Có bác nào có bộ từ điển Lạc việt cho WP 8 không. Em thử cài vào phát
  2. bogiaxahoiden

    Bạn thích một ứng dụng Phơi sáng và Xóa phông như DSLR trên WP8? Hãy ủng hộ ý tưởng này!

    Cái này thì ủng hộ nhiệt tình. Có cái này vào thì Lumia thêm bá đạo phần chụp ảnh hơn
Top Bottom