Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

Recent content by boypink

  1. [Video] Cách tắt "Đã xem" dù đã đọc tin nhắn trên Messenger

    Theo bạn như thế nào gọi là đọc tin nhắn? Không phải xem nội dung của nó ah?
  2. [Video] Cách tắt "Đã xem" dù đã đọc tin nhắn trên Messenger

    Trên ios có sẵn tính năng này. Không cần tweak jailbreak hay app gì cả.
Top Bottom