Recent content by candy apple

  1. Tổng hợp Asus Zenfone 5: Root/Recovery/Rom.....

    Tôi dow Room xong và chép vào bộ nhớ trong của máy r, sao máy không hiện bảng select update package. có cách nào giúp mình khong ad!
Top Bottom