canhcutnamphi

Ngày sinh nhật
20/9/90 (Age: 33)
Gender
Male

Chữ ký

Có những thằng mang tên giống con gái, và tính thì như đàn bà @@
Top Bottom