Recent content by Cao Xuân Thục

  1. Cao Xuân Thục

    Các cách từ chối cuộc gọi đến trên iPhone?

    Mà nói rứa chứ bấm phím cơ cho nhanh, thò tay vô túi kích cái là đc, bác nảo rảnh thì làm theo em.
  2. Cao Xuân Thục

    Các cách từ chối cuộc gọi đến trên iPhone?

    Nếu các bạn để phím tắt trợ năng thì dùng nó bằng cách nhấn 2 lần vào phím trợ năng khoá màn hình. Để nhanh hơn thì các bạn đưa nút khoá màn hình ra ngoài phím tắt trợ năng ngay khi chạm vào. Thân.
Top Bottom