Recent content by chứng nhận knacert

  1. chứng nhận knacert

    Thực hiện đăng ký chứng nhận ISO 22000 ngay hôm nay

    Đảm bảo vệ sinh an toàn là yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của một mặt hàng thực phẩm trên thị trường. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng có diễn biến phức tạp thì việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế và sở hữu chứng nhận ISO...
Top Bottom