chuyenphat504
Tham gia
Được thích
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động mới nhất trên diễn đàn Các bài đăng Thông tin

  • Nhìn chung, bằng cấp là điểm khởi đầu tốt để phòng nhân sự xét tuyển hồ sơ phỏng vấn, tuy nhiên những yếu tố khác (như bảng yêu cầu công việc rõ ràng, những phẩm chất của ứng viên có thể phù hợp với công ty và cách thức nhận biết những phẩm chất/kỹ năng này từ ứng viên) đóng vai trò quan trọng hơn.
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...

Quảng Cáo

Top Bottom