Recent content by cuangangbuong

  1. cuangangbuong

    Samsung dành tặng fan 10 vé dự 2NE1 Galaxy Stage

    Họ và tên: Vũ Nữ Hà Huyền Huyền Số Điện Thoại : 0127 882 2517 Link tới facebook :Huyền Linh - http://www.techrum.vn/threads/samsung-danh-tan... | Facebook
Top Bottom