Recent content by deadyzs003

  1. deadyzs003

    Sau hơn 1 tháng ra mắt, Windows 11 đạt 0.9% thị phần thiết bị chạy hệ điều hành Windows trên toàn thế giới

    Vẫn đang xài Windows 10 Insiders mọi thứ đều ổn trừ lỗi khi đóng màn hình laptop máy sẽ bị treo đen màn hình :D
Top Bottom