Recent content by dichvubank

  1. dichvubank

    1 Triệu đô la Mỹ Bằng bao lăm Tiền Việt Nam?

    một USD ( USD) Bằng bao lăm VND? Đồng USD với thể coi là công ty tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. USD được biết tới là đồng tiền mạnh nhất nên thường được tiêu dùng rộng rãi trong các giao dịch ở phổ biến quốc gia trên thế giới. Tính tới tháng 11/2020 được ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban bố như...
Top Bottom