Recent content by DINHTHANHLS

  1. Microsoft chính thức thừa nhận đã "thu hồi" bản cập nhật Windows 10 October 2018 Update

    Đã lên và bị lỗi 50% độ sáng. đã xóa file backup nên k quay trở lại được. đâm lao thì phải theo lao. k bị xóa vì k có file để ở ổ C:
  2. [Chính thức] Cục Viễn thông vào cuộc: Yêu cầu dừng triển khai "Thánh SIM" của Vietnamobile

    Sim dùng rất ngon. Bị dừng thì tiếc quá. Những cái có lợi cho ng dùng thì lại cấm. 100 -50 -20. Giờ lại thêm Thánh Sim
Top Bottom