Recent content by duongminhtuyen23hg

 1. Lưu trữ onl

  công nhận lifebox dùng ổn,đồng bộ dữ liệu thấy nhanh dã man
 2. máy hết gb

  dùng icloud mua khó lắm bạn
 3. Chuyển dữ liệu

  nhiều gói rẻ mà lưu trữ bảo mật cao nữa bạn nhỉ đúng rồi em được free 10Gb nữa kìa lưu cũng ổn
 4. Chuyển dữ liệu

  bạn sao lưu qua dv lifebox này rồi lấy về nhá
 5. góc hỏi han

  nhiều gói đăng ký rẻ mà được free 10Gb lưu trữ thì ngon lành quá rồi
 6. Cho hỏi chút!!!

  các gói đăng ký cũng khá rẻ đó 9k mà được 25gb lưu trữ cơ mà
 7. Cho hỏi chút!!!

  dv lifebox bạn ơi lưu trữ tốt mà giữ chất lượng ảnh đó
 8. chia sẻ ảnh

  được mà bạn tớ cũng đang dùng này thấy được free 10Gb thì ok lắm đó 9k cũng được 25Gb lưu trữ thoải mái
 9. chia sẻ ảnh

  bạn dùng dv lifebox hoặc icloud lưu trữ ổn đó
 10. góc tham khảo

  được free 10Gb với mấy gói đăng ký cũng rất rẻ, gói 9k là được 25Gb dùng rồi
 11. góc tham khảo

  giờ dùng lưu trữ onl ổn có dv lifebox lưu trữ tốt đó bạn
 12. Lưu trữ ảnh gd

  nhiều gói đăng ký rẻ mà lưu trữ bảo mật tốt lắm đó
 13. Lưu trữ ảnh gd

  dùng dv lifebox dễ dùng mà rẻ hơn bạn ơi
 14. dùng ip mà đầy dữ liệu chán nhỉ

  nó có gì mà tốt hơn đấy kể tớ nghe với
Top Bottom