Recent content by Duongviet_mt

  1. Duongviet_mt

    Chia sẻ bộ ảnh nền chất lượng cao chủ đề game Ghost of Tsushima dành cho PC

    Dùng cái ảnh này để đưa vào trong cái tạo bản ghost đẹp nè. Nhưng không xóa được cái OF TSUSHIMA kia.
  2. Duongviet_mt

    Chia sẻ bộ ảnh nền chất lượng cao chủ đề game Ghost of Tsushima dành cho PC

    Dùng cái ảnh này để đưa vào trong cái tạo bản ghost đẹp nè. Nhưng không xóa được cái OF TSUSHIMA kia.
Top Bottom