Recent content by duynguyen2019

  1. Có gì mới trong iOS 15 beta 3? Nâng cấp Safari, thiết kế lại tiện ích Âm nhạc và nhiều thay đổi đáng ý khác.

    Google Photos Safari ios 15 public beta 3 máy mình thanh tab bar có vẻ hiện lớn quá mức , nút 3 chấm và nút quản lý tab nằm cách khá xa , mình lướt web thì không cuộn thanh tab bar . Mọi người có cách nào sửa lỗi được ko
Top Bottom