Recent content by duyromf

  1. Google quay sang "dìm" chế độ upload ảnh "Chất lượng cao" mà họ từng rất tự hào

    Xài 356 đi mấy bạn, có tầm chiệu mấy một năm mà được 1TB x 6 luôn.
Top Bottom