Recent content by Gió

  1. Techrum.vn in Singapore - May 2014

    Nhìn thì hơi thảm nhưng là trải nghiệm rất tuyệt vời (y)
  2. Mời các bạn xem bộ ảnh Hurt299 cùng Samsung Galaxy Tab S

    Mẫu đẹp, máy đẹp, photo chụp đẹp
Top Bottom