Recent content by giang.nt0805

  1. giang.nt0805

    Sony công bố giá cho Xperia 1 Mark II: lên đến 1200 USD (28 triệu VND)

    Hôm qua xem trên Unbox Therapy thì con này camera ngon nhưng giá thế này thì chát quá =((
Top Bottom