Recent content by Hạo Nhiên

  1. Hạo Nhiên

    Hỏi: Làm chồng có khó không?

    Thấy mọi người bảo dùng máy sấy tốn điện các thứ, mà nhà mình dùng con LG này cũng k tốn hơn bao nhiêu ấy, quan trọng là nhà có e bé như nhà mình xài là chuẩn do có cái allergy care diệt được 99% vi khuẩn đó
Top Bottom