Recent content by haihunter98

  1. haihunter98

    Một số thủ thuật bạn có thể làm trên thiết bị WP8.1 đã Interop Unlock [Update liên tục]

    bây giờ e muốn làm cái màn hình khóa lolipop mà 8.1 k cho introp thì có làm đc k vậy mọi người
  2. haihunter98

    Một số thủ thuật bạn có thể làm trên thiết bị WP8.1 đã Interop Unlock [Update liên tục]

    bây giờ e mún làm cái màn hình khóa giống của iphone mà k introp được thì làm như thế nào ạ,tại e mới dùng nên k bít mấy về mấy khoản này
Top Bottom