Recent content by hang49882

 1. Kiến thức về giáo dục STEM

  Khái niệm giáo dục STEM đang trở nên ngày càng phổ biến trong giáo dục phổ thông nhưng có thể chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nó để có thể áp dụng đúng cho việc dạy và học. Giáo dục STEM nói tóm tắt là giáo dục toán & các môn khoa học và ứng dụng của khoa học để tạo các công nghệ mới phục vụ cho sự...
 2. Chia sẻ về học lập trình trí tuệ nhân tạo

  Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những ngành trụ cột trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy...
 3. Kiến thức về hiệu ứng Dunning Kruger

  Bạn đã từng nghe qua về Dunning Kruger effect hay hiệu ứng Dunning Kruger chưa? Đây được hiểu là hiện tượng tâm lý về sự ảo tưởng tự tôn được xác định là một dạng sai lệch nhận thức được chỉ ra trong nghiên cứu tâm lý học năm 1999 của 2 nhà tâm lý học là Kruger và Dunning. Sự nhận diện hiện...
 4. Chia sẻ về toán tư duy

  Trong những năm gần đây, làn sóng cho con học thêm toán không chỉ lan rộng đối với phụ huynh có con học tiểu học, trung học mà cả mầm non. Và có rất nhiều trung tâm chuyên dạy về toán tư duy mọc lên với quảng cáo phương pháp dạy toán hiện đại, tích cực đến từ các nước tiên tiến như: Mỹ, Nhật...
 5. Cùng tìm hiểu về Bloom Taxonomy - Thang tư duy Bloom

  Thang bloom về kiến thức (bloom taxonomy) được xem là một công cụ nền tảng để phân loại các mục tiêu học tập và kỹ năng khác nhau mà các nhà giáo dục đặt ra cho học sinh của họ. Tháp tư duy Bloom bao gồm 6 cấp độ học tập bên dưới. Sáu cấp độ này có thể được sử dụng để tạo các cấu trúc cho mục...
 6. Chia sẻ phương pháp tự học hiệu quả

  Như bạn cũng đã biết, hiện nay có 2 cách học tập phổ biến là: + Học với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên, trong một lớp gồm nhiều học viên hay chỉ 1 học viên (học kèm). + Tự học (không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên). Như vậy, chúng ta có thể thấy được là sự khác biệt cốt lõi giữa...
Top Bottom