Recent content by hanhminh

 1. hanhminh

  TUyển SInh TRUng cấp Y Sỹ, Y Học Cổ TRuyền năm 2020

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
 2. hanhminh

  Tuyển Sinh đào tạo Văn bằng 2 - Liên thông Dược, ĐIều dưỡng năm 2020

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
 3. hanhminh

  Văn bằng 2 kế toán, Đào tạo tuyền sinh trung cấp kế toán hệ 1 năm @@ 2020

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 4. hanhminh

  Tuyển sinh TRUng cấp nGành Y Học Cổ truyền, Y sỹ, đào tạo chính quy năm 2020

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 5. hanhminh

  Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp - tuyển sinh đào tạo chính quy

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
 6. hanhminh

  Đào tạo Trung cấp kẾ toán, Công nghệ thông tin - tuyển sinh bằng thpt năm 2020

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 7. hanhminh

  TUyển sinh học Liên thông CAO Đẳng sư phạm MẦM non năm 2020

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Đối tượng đã tốt nghiệp văn bằng trung cấp sư phạm mầm non – tiểu học, có nhu cầu học liên thông lên Cao đẳng chính quy lấy bằng Cao đẳng năm 2020. Nhanh chóng đăng ký và hoàn thiện hồ sơ nhập học đi học ngay, lịch học vào các ngày thứ 7...
 8. hanhminh

  Liên thông CAO Đẳng Hgafnh CHính Văn thư, Dược, ĐIều dưỡng trường nào năm [email protected]@

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
 9. hanhminh

  Liên THông TRái ngành TIỂU HỌC, Văn Bằng 2 Sư phạm TIỂU HỌC hệ ĐẠI học

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 & liên thông sư phạm mầm non, tiểu học lớp học vào thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ muốn học thêm bằng...
 10. hanhminh

  TRUng Cấp KHối Ngành kinh tế xét tuyển học bạ thpt

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 11. hanhminh

  TRung cấp Nấu ăn, Kế toán, ĐIện Hệ 1 năm - trung cấp chính quy

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 12. hanhminh

  TRUNG CẤP CƠ KHÍ TUYỂN SINH NĂM 2020 - HỆ 1 NĂM, VĂN BẰNG 2

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
 13. hanhminh

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Bằng 2, liên thông Điện Tử công nghiệp, điện công nghiệp

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY CÁC NGÀNH CỦA TRUNG CẤP VÀ...
 14. hanhminh

  Bằng thcs thpt Học Nghề gì Ổn định công việc, tuyển sinh trung cấp cao đẳng các ngành nghề

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463 – cô Hương 0987 758 401. Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp, sơ cấp các ngành nấu ăn, mầm non quản lý mầm non, văn thư, thiết bị trường học, nghiệp vụ sư phạm nghề, lái xe nâng, xe cẩu, máy xúc, máy ủi… Học viên liên hệ ngay qua số điện thoại để dược đăng ký...
 15. hanhminh

  bẰNG thCS HỌC truNG CẤP cd cHÍNH QUY CÁC NGÀNH nGHỀ NĂM 2020

  Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Trường xét tuyển học bạ thcs thpt vào học, tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH...
Top Bottom