Recent content by Henxuinha123

  1. Danh sách các thiết bị Samsung dự kiến được cập nhật One UI 4.0

    Note 10 ra mắt với Android 10. 3 lần update lớn là Android 10, 11, 12. Lần cuối chứ gì nữa?
Top Bottom