Hoa Anh Tuấn

Ngày sinh nhật
10/6/92 (Age: 30)
Gender
Male

Chữ ký

Đang đi trên đường.
Bỗng thấy bất thường.
Úp mặt vào tường.
Lại thấy... bình thường
:)))) :)))) :)))) :))))
Top Bottom