Recent content by hoaison2204

  1. Microsoft đang cố gắng ngăn người dùng Windows 11 tải xuống Chrome bằng trình duyệt Microsoft Edge

    EDGE mà có đồng bộ với Google như hồi mới ra là cũng dùng đó :v
  2. Hướng dẫn bạn 4 cách để nâng cấp PC lên Windows 11 hoàn toàn miễn phí trên cả thiết bị hỗ trợ và không hỗ trợ

    không được luôn bác ơi. nó báo là "the processor isn't supported for this version of windows"
  3. Đang miễn phí Shrestha Files Pro, trình quản lý file với giao diện Fluent tuyệt đẹp cho Windows 10, 11

    dùng chán lắm. Kiểu vẫn chưa được full quyền hoặc không đọc được hết các định dạng. Dùng ex mặc định cho khỏe
Top Bottom