Recent content by hunghung0984

  1. [Android] Chia sẻ các phiên bản Facebook ít quảng cáo của lập trình viên diễn đàn XDA Developer

    Phải tải hết link trong bài luôn mới cài được hay sao ạ Loanh quanh trên diễn đàn XDA, mình vô tình lượm được một số ứng dụng Facebook dạng "de-bullshified" (cũng có thể hiểu là lập trình viên đã tối ưu lại), giúp chặn bớt quảng cáo phiền phức, sắp xếp nguồn thông tin hiển thị ít lộn...
Top Bottom