Recent content by hungthieu

  1. Tất cả thiết bị Lumia đã được cập nhật lên Lumia Denim tại Việt Nam

    minh cung bi như vậy giờ bạn làm thế nào vậy.mình vao update lại ma no k chạy nữa
  2. Tất cả thiết bị Lumia đã được cập nhật lên Lumia Denim tại Việt Nam

    tai sao minh lumia 620 ma cap nhat k dc .cu bao cap nhat ma qua trinh cap nhat k chay % nao ca
Top Bottom