Recent content by Huongdvg

  1. [Video] Cầm Galaxy A70 check-in khắp Đà Lạt: Có đủ dùng cho nhu cầu giới trẻ?

    chụp cảnh đẹp, nhưng các chi tiết vẫn cảm thấy chưa được nét lắm
Top Bottom