Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

Recent content by иgáo

  1. Chia sẻ code cài đặt và kích hoạt Microsoft Office 2016

    Bản này có cài thêm trong option ngôn ngữ tiếng Việt vào được không thớt? Bản tôi đang cài cũng là pro plus mà mục add thêm ngôn ngữ bị mờ đi.
  2. Mời bạn đọc tải ISO Windows 10 1803,1809 và 1903 cập nhật tháng 6 năm 2019

    File này có khác gì với file tải trực tiếp từ trang chủ không thớt ơi?
Top Bottom