Recent content by Jet Nguyen

  1. Jet Nguyen

    Fix lỗi không activate được Viber mới trên BlackBerry 10

    Q10 đã xài rất okay...nghe gọi..nhận file bthuong giờ test xem có tốn pin nữa hay không thôi...kakakaka
Top Bottom