Recent content by juha8x

  1. Hướng dẫn cài bộ icon mới đẹp mắt của File Explorer mà không cần phải đợi Windows 10 Sun Valley

    Chờ đợi 1 thay đổi mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa. Hơi tham lam
  2. Google thông báo ngừng sử dụng lịch sử trình duyệt của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo

    . Vậy cũng đỡ hơn là QC định danh theo cá nhân. Mà ông đang dùng app nào để kiểm tra đấy?
  3. Microsoft: Việt Nam nằm trong những nước có hành vi ứng xử kém văn minh trên internet nhưng có cải thiện

    Chuẩn. Tinhte nhưng không tinhte, toàn đăng bài gây war rẻ tiền để tăng tương tác
Top Bottom