Recent content by Kasumi Ryo

  1. Kasumi Ryo

    iCloud Relocker: Công cụ khóa iCloud từ xa cực kỳ nguy hiểm với người dùng iPhone

    thế đi mua máy cũ mà muốn check thì làm tn nhỉ ae
  2. Kasumi Ryo

    [05/12/17] Chia sẻ 13 ứng dụng và trò chơi trị giá 28 USD cho iOS đang miễn phí trong thời gian ngắn

    đâu phải ai cũng tìm được đâu. bác chủ thớt đã có công tìm giúp mọi người. bạn không cần thì thôi. ai bắt bạn vào đâu mà ý kiến. mình cũng biết được nhiều ứng dụng hay thông qua bài viết đó.
Top Bottom